4. Hyvä koulutus

Alakoulujen saavutettavuus

Kaupunkisuunnittelun ihannetilanteessa kaikki alakoulut olisivat helposti saavutettavissa ja niihin voitaisiin kulkea turvallisesti fyysisesti aktiivisilla kulkumuodoilla. Koulun saavutettavuudella on myös ilmeinen vaikutus yhteisöjen hyvinvointiin, sillä koulu on keskus missä lähes kaikki seudun kouluikäiset lapset tapaavat toisensa. Lisäksi kouluilla järjestetään paljon tapahtumia sekä harrastustoimintaa ja ne ovat tärkeitä sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja kunnissa ja kylissä.

Tämä indikaattori ilmaisee prosentteina enintään 500 metrin etäisyydellä ala-asteesta asuvien osuuden kaikista ala-asteikäisistä (7-12v).

Kirjaudu sisään jatkaaksesi