4. Hyvä koulutus

Lääkäreiden henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa

Indikaattori esittää terveyskeskuksen vastuulla olevien koululaisten lukumäärän suhteutettuna kouluterveydenhuollon lääkärin työpanokseen henkilötyövuosiksi muutettuna.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi