4. Hyvä koulutus

Oppilaitoksen häiritsevät fyysiset työolot

Indikaattori esittää niiden nuorten osuuden, jotka kokevat että oppilaitoksen fyysiset olosuhteet ovat häirinneet opiskelua.

Häiritseviä olosuhteita mitataan vastauksilla seuraavaan kysymykseen: Ovatko seuraavat asiat häirinneet sinua koulussa/oppilaitoksessa tämän lukuvuoden aikana?
1) liian kuuma sisällä,
2) liian kylmä sisällä,
3) tunkkainen (huono) ilma,
4) epämiellyttävä haju,
5) luokkahuoneen ahtaus,
6) melu,
7) liian kirkas tai hämärä valaistus,
8) epämukavat työtuolit, työpöydät tai muut kalusteet ja
9) huonot WC:t, pukeutumistilat ja peseytymistilat.

Indikaattoriin lukeutuvat ne vastaukset, jotka ovat saaneet vähintään 10 pistettä yllä esitettyjen vaihtoehtojen summien pisteytyksistä asteikolla
1) ei ollenkaan (0 pistettä),
2) jonkin verran (1 piste) ja
3) paljon (2 pistettä).


Kirjaudu sisään jatkaaksesi