4. Hyvä koulutus

Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus lastenneuvolassa

Indikaattori esittää alle 7-vuotiaiden lasten lukumäärän terveyskeskuksen alueella suhteutettuna terveydenhoitajien työpanokseen lastenneuvolassa henkilötyövuosiksi muutettuna.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi