Indikaattorit

10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii vähentämään eriarvoisuutta maiden sisällä sekä niiden välillä. Alatavoitteisiin kuuluu kaikkien ihmisryhmien sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen osallistamisen edistäminen vuoteen 2030 mennessä.

Köyhyyden poistaminen on pitkään ollut maailmanlaajuinen tavoite ja merkittäviä edistysaskeleita tavoitteen saavuttamiseksi on otettu. Työtä tarvitaan kuitenkin edelleen sekä maiden välisen että sisäisen eriarvoisuuden poistamiseksi.

Eriarvoisuuden poistaminen vaatii kattavia, esimerkiksi vero-, palkka- ja sosiaaliturvapoliittisia toimia. Eriarvoisuuden vähentäminen -tavoitteen tarkoituksena on jokaisen ihmisen riippumaton tasa-arvoisuus. Tasa-arvoa tulee edistää sen kaikissa muodoissa.

Kestävän kehityksen tavoitteen kuvaus alatavoitteineen löytyy täältä.

10. Eriarvoisuuden vähentäminen -tavoitteen indikaattorit ovat