4. Hyvä koulutus

Koulutustasoindeksi

Kestävä kehitys edellyttää ihmisten kykyä ja kiinnostusta seurata globaalin ja kansallisen yhteisön kehitystä, osallistua siitä käytävään keskusteluun ja toimia kestävän kehityksen edellytysten mukaisesti. Yleinen koulutustason kehitys kertoo osaamisen kehittymisestä väestötasolla, ja sitä voidaan mitata perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen pituudella.

Koulutustasoindeksi kuvaa perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräistä pituutta henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoindeksi 304 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika on noin 3 vuotta henkeä kohti. Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti 20 vuotta täyttänyttä väestöä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi