4. Hyvä koulutus

Kouluaikana tapahtuneet onnettomuudet

Koululaitoksien tavoittena on tarjota turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille. Koululaitoksien vastuulla on täten myös ehkäistä kouluissa tai koulumatkoilla tapahtuneita tapaturmia.

Tämä indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina, joille on lukuvuoden aikana sattunut koulussa tai koulumatkalla vähintään yksi terveydenhuoltoa vaatinut tapaturma.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi