4. Hyvä koulutus

Useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat

Neljänteen kestävän kehityksen tavoitteeseen kuuluu tavoite rakentaa ja uudistaa tasa-arvoisuuteen tähtääviä koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille. Koululaitoksien tehtävänä on puuttua koulukiusaamiseen ja turvata miellyttävä oppimisympäristö kaikille oppilaille. Kiusaamisen ja väkivallan aiheuttamat negatiiviset tunteet jättävät nopeasti jälkensä lapsen itsetuntoon ja voivat vaikeuttaa elämää vielä aikuisena.

Tämä indikaattori ilmaisee lukukauden aikana koulukiusaamisen kohteeksi vähintään kerran viikossa joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina. Koulukiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä kiusantekoa.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi