13. Ilmastotekoja

Ilmastonmuutoksen riskien ja sopeutumisen toimet

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan kaupungistuminen lisää ilmastonmuutoksen riskien keskittymistä. Useat kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita ja ottaneet johtavia rooleja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sopeutumisstrategioiden kehittäminen ja sietokyvyn parantaminen lisäävät edellytyksiä suojata luontoa sekä fyysistä, taloudellista ja inhimillistä pääomaa ilmastonmuutosta vastaan.

Tämä indikaattori esittää arvion siitä, missä määrin kunnat ovat tunnistaneet alueelle olennaiset ilmastonmuutosriskit ja sopeutuneet niihin. Tämän indikaattorin tiedot kerätään kyselylomakkeella ja vastaukset ovat jossain määrin subjektiivisia. Kyselylomakkeella selvitetään ilmastonmuutoksen riskejä ja sektoreita, joihin ilmastonmuutos voi vaikuttaa. Kuntia pyydetään arvioimaan, onko ilmastonmuutoksen riskejä ja niiden vaikutuksia arvioitu ja onko sunnittelu- sekä sopeutumistoimia toteutettu.

Indikaattori voi saada arvoja nollasta sataan. Arvo nolla tarkoittaa, ettei riskien arviointia tai sopeutumistoimia ole vielä toteutettu. Arvo sata tarkoittaa, että kaikki ilmastonmuutoksen riskit on tunnistettu ja sopeutumistoimet on suunniteltu sekä toimeenpantu kaikilla mahdollisilla sektoreilla. Arvot nollan ja sadan välillä voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joillakin tai kaikilla sektoreilla riskit on tunnistettu, mutta sopeutumistoimia ei ole suunniteltu tai toteutettu.

Jos kunnallesi ei ole vielä tietoja ja haluat vastata kyselyyn, ota yhteyttä.Kirjaudu sisään jatkaaksesi