13. Ilmastotekoja

Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)

Tämä indikaattori esittää ALas-mallin mukaan lasketut lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Laskennassa huomioidut lämmitysmuodot ovat sähkö- ja öljylämmitys, kaukolämpö sekä muu lämmitys. Kasvihuonekaasupäästöt eivät sisällä tuulivoimakompensaatiota. Lisätietoa laskentamallista löydät täältä.

*2021 on kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto, jonka laskentaperiaatteet noudattelevat ALas-järjestelmän yleisiä käytäntöjä. Käytettävissä olevien aineistojen vuoksi laskentatavat eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tämän vuoksi lopulliset keväällä 2023 julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi