13. Ilmastotekoja

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli)

Tämä indikaattori esittää ALas-mallin mukaan lasketut maatalouden kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Kasvihuonekaasupäästöt eivät sisällä tuulivoimakompensaatiota. Lisätietoa laskentamallista löydät täältä.

*2021 on kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto, jonka laskentaperiaatteet noudattelevat ALas-järjestelmän yleisiä käytäntöjä. Käytettävissä olevien aineistojen vuoksi laskentatavat eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tämän vuoksi lopulliset keväällä 2023 julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi