13. Ilmastotekoja

Kasvihuonekaasupäästöt (ALas-malli): teollisuus, työkoneet, jätteet, maatalous, F-kaasut

Tämä indikaattori esittää ALas-mallin mukaan lasketut teollisuuden, työkoneiden, jätteiden käsittelyn, maatalouden ja F-kaasujen summatut kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Kasvihuonekaasupäästöt eivät sisällä tuulivoimakompensaatiota. Lisätietoa laskentamallista löydät täältä.

*2021 on kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto, jonka laskentaperiaatteet noudattelevat ALas-järjestelmän yleisiä käytäntöjä. Käytettävissä olevien aineistojen vuoksi laskentatavat eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tämän vuoksi lopulliset keväällä 2023 julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi