13. Ilmastotekoja

Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden (CO2-raportti)

Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, joka johtuu hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä: ilmasto lämpenee, meren pinta nousee ja jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla. Ennusteiden mukaan kuivilla alueilla kuivuus lisääntyy, ja sään ääri-ilmiöt voimistuvat kaikkialla maailmassa: odotettavissa on yhä voimakkaampia hirmumyrskyjä, tulvia, rankkasateita ja helleaaltoja. Monet kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät ehdi sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastonmuutos ei ole ainoastaan ympäristöuhka, vaan se vaikuttaa myös turvallisuuteen: ilmastopakolaisten määrä kasvaa, kun viljelysmaita tuhoutuu tai kuivuus estää viljelyn. Myös taistelu puhtaasta vedestä kiihtyy.

Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on nykytiedon valossa mahdotonta. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi.

Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä vähentämällä ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä kuitenkin edellyttää että ilmastonmuutoksen vastaisin toimiin tartutaan välittömästi. Fossiilisista polttoaineista luopuminen, uusiutuvien energialähteiden ja puhtaiden teknologioiden käyttöönotto, energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä ilmastotyön tavoitteita.

Tämä indikaattori esittää kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmiä on monia - huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi