8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Taloudellinen huoltosuhde

Koko väestön ikärakenteen kuvaamiseen yleisimmin käytetyt mittarit ovat väestöllinen huoltosuhde sekä taloudellinen huoltosuhde. Väestötieteelliseen huoltosuhteeseen verrattuna tämä indikaattori ottaa huomioon työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrän suhteessa työllisten lukumäärään. Taloudellisen huoltosuhteen vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi eläkeläisten määrän kasvu tai paikallinen työllisyystilanne.

Tämä indikaattori ilmaisee, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti.

Katso myös väestöllisen huoltosuhteen tiedot täältä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi