8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Pendelöinti-indeksi

Tämä indikaattori esittää kunnan alueelle muualta töihin tulevien ja asuinkuntansa ulkopuolella työskentelevien kunnan asukkaiden suhteen pendelöinti-indeksiarvona. Indeksiarvot perustuvat asuinpaikkakunnan mukaan määriteltyihin työllisen työvoiman tietoihin.

Arvo 100 kuvaa tilannetta, jossa muualta töihin tulevien ja asuinkuntansa ulkopuolella työskentelevien kunnan asukkaiden lukumäärä on yhtäsuuri. Arvo 50 kuvaa tilannetta, jossa asuinkuntansa ulkopuolella työskentelevien kunnan asukkaiden määrä on kaksinkertainen alueelle ulkopaikkakunnilta töihin tuleviin verrattuna. Arvo 200 kuvaa päinvastaista tilannetta, jossa alueelle muualta töihin tulevien määrä on kaksi kertaa muualla työskentelevien asukkaiden lukumäärää suurempi.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi