8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista

Tämä indikaattori esittää asuntokuntien keskimäärin saamat tulonsiirrot suhteessa asuntokuntien keskimääräisiin bruttotuloihin.

Tulonsiirrot sisältävät seuraavat tulolajit:

- Sairausajan toimeentuloturva
- Toimintarajoitteisuuteen liittyvä tuki
- Vanhuuden turva
- Lesken ja muiden omaisten tuki
- Lapsiperheiden etuudet
- Työttömyysturva
- Asumisen tuet
- Opintoetuudet
- Muu toimeentuloturva


Kirjaudu sisään jatkaaksesi