6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Vesihuollon investoinnit

Kuudenteen kestävän kehityksen tavoitteeseen kuuluu kaikkien sektoreiden vedenkäytön tehokkuuden lisääminen sekä muun muassa kestävän vedenoton varmistaminen.

Tämä indikaattori esittää kuntien ylläpitämän vesihuollon investointimenot rakennusten kokonaiskerrosalaan suhteutettuna. Vesihuoltoverkosto vaatii kunnossapidon investointeja talousveden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi.

HUOM. Investointitietojen tietolähde vaihdetaan pian. Aineistopäivityksessä esiintyy viivettä, kun uusi aineistorajapinta ei ole vielä tuotannossa.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi