6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Jäteveden käsittelyaste

Euroopan Unionin yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi (UWWTD) ohjaa jätevesien käsittelyn tasoa. Tasoa voidaan kuvata jätevesien puhdistusvaiheiden lukumäärällä, joita on UWWTD:ssä määritelty kolme.

Tämä indikaattori voi saada arvon nollan ja kolmen väliltä, pisteyttäen UWWTD:n mukaiset jäteveden puhdistusvaiheet:
- Collection compliance
- 2nd treatment compliance
- 3rd treatment compliance

Jokaisen vaiheen "Compliant" tai "Not relevant" määritteet summataan yhteen ja esitetään kuntatasolla jätevedenpuhdistamokohtaisten käsitellyn vesimäärän kertoimilla.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi