6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Biologinen hapenkulutus käsitellyssä jätevedessä

Eloperäinen aine aiheuttaa vedessä lisääntyvää hapenkulutusta, kun veden pieneliöt hajottavat sitä hapen avulla. Tätä prosessia kutsutaan veden biologiseksi hapenkulutukseksi, jonka avulla pystytään selvittämään vesistöihin kulkeutuvan eloperäisen aineen määrä.

Tämä indikaattori esittää käsitellyn jäteveden biologisen hapenkulutuksen (g/m3). Indikaattori sisältää kunnan tai kaupungin pääjätevedenpuhdistamot, jotka vastaavat suurimmasta osasta jätevesivirtaamasta.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi