15. Maanpäällinen elämä

Ojitetut suot

Viidestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan ja palauttamaan ennalleen maaekosysteemejä, edistämään metsien kestävää käyttöä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviämisen.

Suomen soista yli puolet on ojitettu metsänkasvatusta varten. Soiden ojitus on merkittävin syy suoluonnon uhanalaistumiseen.

Tämä indikaattori esittää ojitettujen soiden osuuden suoalueiden kokonaispinta-alasta.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi