15. Maanpäällinen elämä

Luontodirektiivin mukaiset alueet

Euroopan unionin luontodirektiivi on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin luonnonsuojelusäädöksistä. Luontodirektiivi koskee eläin- ja kasvilajeja sekä luontotyyppejä; niiden suojelemista ja säilyttämistä.

Tämä indikaattori esittää luontodirektiivin mukaisten alueiden (SAC) osuuden kunnan kokonaispinta-alasta. Direktiivin mukainen pinta-alatieto on suhteutettu kunnan kokonaispinta-alaan mukaan lukien mahdolliset merialueet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi