15. Maanpäällinen elämä

Puuston hiilivarasto

Indikaattori kuvaa puuston hiilivarastoa pinta-alaa kohden metsissä, joiden tiedot ovat saatavissa Metsäkeskuksen avoimesta tietoaineistosta (kattavuus noin 75 % Suomen metsistä).

Hiilivarasto on arvioitu laskennallisesti käyttäen Pukkalan (2014 ja 2018) kehittämiä malleja. Mitä suurempi puuston hiilivarasto on, sitä enemmän puusto on sitonut hiiltä kasvunsa aikana.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi