10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat täysikäiset

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään taloudellista, sosiaalista sekä poliittista osallistumista kaikissa väestöryhmissä.

Tämä indikaattori esittää prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka kertovat osallistuvansa aktiivisesti toimintaan järjestöissä, kuten urheiluseuroissa, asukastoiminnassa, puolueissa, kuoroissa, tai seurakunnissa.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi