10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Vastaanotetut pakolaiset

Tämä indikaattori esittää vastaanotettujen pakolaisten määrän sataatuhatta asukasta kohden. Indikaattoriin lukeutuvat pakolaisten vastaanottopiiriin kuuluvat, eli myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset. Tilastoihin lasketaan lisäksi perheenyhdistämisen kautta saapuneet henkilöt.

Ideaalitilanteessa vastaanotettujen pakolaisten määrät olisivat jakautuneet tasaisesti eri kuntien kesken, jotta vältyttäisiin pakolaiskeskittymiltä ja mahdollisilta alueellisilta epätasa-arvotilanteilta. Tällöin pakolaisille voitaisiin taata sujuvampi integroituminen paikallisyhteisöön ja parhaimmillaan pakolaiset voisivat tarjota kaivattua työvoimaa erityisesti muuttotappioalueille.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi