1. Ei köyhyyttä

Suhteellinen köyhyys

Suhteellinen köyhyys tarkoittaa köyhyyttä suhteessa muuhun väestöön. Suhteellisten tulotasojen tarkastelu on tehokas köyhyyden mittari, sillä taloudellisten resurssien riittämättömyys koetaan suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Tämä indikaattori esittää pienituloisten kotitalouksien osuuden suhteessa muuhun väestöön. Köyhyydessä elävien kotitalouksien tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Mitä alhaisempi indikaattorin arvo on, sitä alhaisempi on pienituloisuusaste, eli suhteellinen köyhyys.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi