1. Ei köyhyyttä

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat

Toimeentulotukien saaminen voi olla lyhytaikaista, esimerkiksi väliaikaisesta työttömyydestä johtuvaa. Tukijärjestelmä turvaa toimeentulon ja edistää itsenäistä selviytymistä tarpeen vaatiessa, ja on siksi erityisen tärkeä järjestelmä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Toimeentulotukien piirissä olevat, pitkäaikaiset tuen saajat, ilmentävät tarkemmin alueellista köyhyyttä ja esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavat voivat olla suuremmassa uhassa syrjäytyä.

Indikaattori esittää vuoden aikana vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien 25-64-vuotiaiden osuuden. Tilastoihin lasketaan viitehenkilö ja puoliso.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi