3. Terveyttä ja hyvinvointia

Sairastavuusindeksi

Alueellista terveyden ja hyvinvoinnin jakautumista voidaan kuvata sairastavuusindeksien avulla. Tämä indikaattori esittää kunnan sairastavuutta suhteessa koko maan sairastavuuteen. Sairastavuusindeksi perustuu seuraaviin rekisteritietoihin:

- Kuolleisuus
- Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä
- Erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä

Mitä suurempi indikaattorin arvo on, sitä suurempi on kunnan sairastavuusaste - sairastavuusindeksi on ikävakioitu. Kansallisen sairastavuusasteen keskiarvo saa aina arvon 100.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi