12. Vastuullista kuluttamista

Oppilaitosten vastuullisuus

Kestävien elämäntapojen opettaminen kuuluu olennaisena osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vastuulliset toimintatavat kuuluvat myös kouluille ja oppilaitosten työtä kestävän kehityksen edistämiseksi voidaan mitata myönnetyillä sertifikaateilla.

Tämä indikaattori esittää Vihreä lippu -sertifikaatin omaavien oppilaitosten määrän suhteessa kouluikäiseen väestöön. Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuvat oppilaitokset, päiväkodeista toisen asteen oppilaitoksiin, edistävät toiminnassaan kestävää kehitystä. Oppilaitokselle myönnetään sertifikaatti, kun se täyttää ohjelman kriteerit edistäen toiminnassaan ympäristöasioita pitkäjänteisesti, kokonaisvaltaisesti ja tuloksellisesti. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi