5. Sukupuolten tasa-arvo

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sama tavoite on myös Euroopan unionilla. Kunnat ja kaupungit voivat allekirjoittaa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan edistääkseen tasa-arvoa paikallisella tasolla. Peruskirjan tarkoituksena on kokonaisvaltaisen tasa-arvon saavuttaminen vähentämällä muun muassa naisiin kohdistuvaa syrjintää ja stereotypioita sekä parantamalla naisten osallisuutta päätöksenteossa.

Tämä indikaattori kuvaa sitä, onko kunta allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Indikaattori voi saada arvon 0 tai 100, jossa 0 = peruskirjaa ei ole vielä allekirjoitettu ja 100 = peruskirja on allekirjoitettu.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi