5. Sukupuolten tasa-arvo

Työmarkkinoiden sukupuolijakauma

Viides kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työmarkkinoiden sukupuolijakaumaan vaikuttavat koulutusvalinnat, joihin taas vaikuttavat muun muassa kulttuurilliset tekijät sekä työmarkkinoiden rakenne. Alakohtaiset sukupuolijakaumat voivat selittää palkkatasa-arvon kehittymistä.

Tämä indikaattori esittää työllisten naisten osuuden suhteessa kaikkiin työllisiin. Huomaa, että tasapainokaavio esittää työllisten naisten sekä miesten osuudet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi