5. Sukupuolten tasa-arvo

Vanhempainrahojen saajien sukupuolijakauma

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä joko äiti tai isä, tai vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen. Äidit pitävät kuitenkin valtaosan vanhempainvapaasta. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi erot vanhempien tuloissa, yksilöiden käsitykset vanhemmuuudesta, vanhempien työtilanteet sekä asenteet työmarkkinoilla. Vapaiden tasaisempi jakautuminen tukee äitien asemaa työmarkkinoilla.

Tämä indikaattori esittää vanhempainrahan saajien sukupuolijakauman. Yksittäiset arvot esittävät isien osuuden vanhempainrahan saajista, kun tasapainokaavio esittää sekä äitien että isien osuudet.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi