5. Sukupuolten tasa-arvo

Nuorten aikuisten maksuttoman ehkäisyn saatavuus

Ilmainen ehkäisy antaa tasavertaiset mahdollisuudet nuorille ylläpitää seksuaaliterveyttään lisäämättä nuorelle, tai hänen perheelleen koituvia kustannuksia. Ehkäisykulut koituvat usein naisten maksettavaksi, joten ilmaisella ehkäisyllä on myös sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä vaikutus.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Maksutton ehkäisyn kokeilu -hankkeessa on mukana suurin osa Suomen hyvinvointialueista ja kunnista. Nykyisen hallitusohjelman mukaisesti kokeilu on suunnattu alle 25-vuotiaille ja sen avulla alueilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja seksuaaliterveyspalveluja. Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Huomioitava, että osa kunnista tarjoaa maksuttoman ehkäisyn riippumatta hankkeesta.

Palvelun laajuus ja ikärajat vaihtelevat kunnittain ja alueittain. Yksityiskohtaisemmat ovat tiedot kuntien ja kuntayhtymien verkkosivuilla.

Tämä indikaattori esittää kaupunkien ja kuntien ilmaisen ehkäisyn saatavuuden saaden joko arvon 0 tai 100. 0 = ilmaista ehkäisyä ei ole vielä saatavilla nuorille, 100 = ilmainen ehkäisy on tarjolla vähintään alle 20-vuotiaille nuorille.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi