5. Sukupuolten tasa-arvo

Palkkatasa-arvo

Sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon vaikuttavat useat eri tekijät, joihin lukeutuvat:

- Syrjintä työhön ja palkkaukseen liittyvissä päätöksissä
- Työmarkkinoiden segregaatio, jossa naisvaltaiset alat ovat huonommin palkattuja
- Työpaikkojen joustamattomuus hoitovastuuseen liittyvissä velvollisuuksissa

Tämä indikaattori vertailee naisten ja miesten mediaanituloja. Täydellinen palkkatasa-arvo toteutuu 100 %: n arvolla, jolloin naisten tulot vastaavat miesten tuloja. Alle 100 %:n arvo tarkoittaa sitä, että naiset ansaitsevat miehiä vähemmän, kun taas yli 100 %:n arvo tarkoittaa sitä, että naiset ansaitsevat miehiä enemmän.

Palkan määrä riippuu esimerkiksi koulutustasosta, työkokemuksesta sekä työtehtävistä. 100 %:n arvo ei merkitsisi ainoastaan palkkatasa-arvoa vaan myös koulutuksen, osaamisen ja työtehtävien samankaltaisuutta.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi