3. Terveyttä ja hyvinvointia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet

Suomalainen terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan on seurattava myös palveluissaan toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnan toimintaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voidaan mitata esimerkiksi kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuutta kuvaavalla indikaattorilla.

Tämä indikaattori kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon terveydenedistämisaktiivisuutta asteikolla 0-100. Kunnan pistemäärä lasketaan vertaamalla kuntajohdon toimintaa kuvaavia tietoja oletettuun hyvään käytäntöön.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi