11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ilmanlaatu (PM10)

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat halkaisijaltaan alle 10 mikrometriä (µm) ja kulkeutuvat siksi helposti hengityselimiin. Hiukkaset voivat sisältää muun muassa raskasmetalleja ja muita ihmiselle haitallisia yhdisteitä. Liikenne lisää ilmassa olevien hiukkasten määrää erityisesti keväisin pölyttämällä kuivia hiekoitettuja teitä. Lyhytaikainen altistuminen voi lisätä hengitystieoireita, kun taas pitkäaikainen altistuminen voi jopa lyhentää elinajanodotetta.

Tämä indikaattori kuvaa ilmanlaatua PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvolla mitattuna. Huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä. Ilmanlaadun mittaustuloksia ei ole saatavilla kaikista kunnista.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi