11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Sisäilman radonpitoisuus

Radon on sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu. Radonin torjuminen on helpointa talojen rakennusvaiheessa, mutta sitä voidaan vähentää myös esimerkiksi radonimurilla.
Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Tämä indikaattori esittää mitattujen pientaloasuntojen radonpitoisuuksien keskiarvon (Bq/m3).


Kirjaudu sisään jatkaaksesi