10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Kuntajohdon osallisuustoimien kokonaispistemäärä

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään taloudellista, sosiaalista sekä poliittista osallistumista ja kannustamaan siihen tasapuolisesti kaikkia.

Tämä indikaattori esittää kunnan osallisuuden edistämistoimia asteikolla 0-4. Asukkaiden osallistumisen edistämistä koskien arvioidaan, onko kunnan kyseisen vuoden toiminnan suunnittelussa määritelty tätä varten 1) tavoitteet, 2) toimenpiteet, 3) resurssit sekä 4) vastuut. Tulokset esitetään edellisten toimenpiteiden toteutumisen summana.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi